logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Varovné príznaky žiarlivosti

Ak sa chceme spolužitiu so žiarlivcom vyhnúť, nesmieme prehliadať tzv. varovné príznaky. Na žiarliveckú vlohu u partnera musíme usudzovať vtedy, ak sa snaží:

1. EXTRÉMNE UZAVRETÝ VZŤAH na princípe „len ty a ja a nikto iný“,

2. ZAKAZOVANIE SOCIÁLNE PRIJATEĽNÝCH ZÁBAV, typu: „Predsa nebudeš chodiť do posilňovne, tak málo sme spolu sami.“

3. VYPOČÚVANIE - vyvoláva to síce dojem záujmu o druhého človeka, vedieť o ňom všetko ako o objekte lásky. Príkladom vypočúvania je, ak na ulici pozdravíte známeho a ste zavalený otázkami: „Kto je to?, Odkiaľ sa poznáte?, Prečo si s ním zdravíš?, Kedy ste sa videli naposledy?, Prečo sa na teba usmial?“ a podobne.

4. SNAHA DOZVEDIEŤ SA NIEČO O PREDCHÁDZAJÚCICH EROTICKÝCH A SEXUÁLNYCH PARTNEROCH. Žiarlivec totiž „páči“ podrobnosti a takmer niet pre neho nič dôležitejšie než to, s kým chodila jeho manželka od 15. rokov. Ten kto nežiarli sa na to nepýta, alebo ak je zvedavý, opýta sa raz s určitým nadhľadom. Platí teda, že svadba patologickú žiarlivosť nijako nezlepšuje.


Žiarlivec je nevyvrátiteľne presvedčený o svojej pravde a svoj názor nemení ani po dlhých diskusiách. Často tvrdí, že chce poznať pravdu. Myslí si, že potom sa mu uľaví. Za pravdu ale považuje iba potvrdenie svojich domnienok o partnerovej nevere. Dokázať vernosť je totiž nemožné. Každý argument, prečo som sa zdržal, s kým som kde bol... je braný stále ako VÝHOVORKA. A čím viac sa človek bráni voči obvineniam žiarlivca, tým je v jeho očiach nedôveryhodnejší. Preto akákoľvek odpoveď na otázku žiarlivca zhoršuje intenzitu žiarlenia.

Platí preto zásada, že OBJEKT ŽIARLIVOSTI NESMIE NIKDY VYPOVEDAŤ a na všetky otázky musí stereotypne odpovedať: „Otázky tohto typu ma urážajú, nemám k tomu čo povedať.“ Pri žiarlivosti objasňovanie faktov situáciu nezlepšuje, ako to platí vo všeobecnosti.

Ak sa manželský pár dostane do takéhoto kolotoča žiarlivosti je dobré, ak čím skôr navštívia psychológa. Ten sa totiž na ich problém dokáže pozrieť s odstupom a s nadhľadom, čo manželia už nedokážu, lebo sú vtiahnutí do problému. Zároveň existujú viaceré techniky, ktoré sa v psychologickom poradenstve používajú pri liečbe žiarlivosti.

Drobné žiarlivostné prejavy sa vyskytujú spravidla u každého človeka. Ide o PRIRODZENÚ ŽIARLIVOSŤ, ktorá po vzájomnom vysvetlení a upevnení vzájomnej dôvery môže partnerov aj zblížiť a upevniť ich vzťah. Ak sa partneri skutočne majú radi, chcú spolu žiť a žiarlivosť nie je patologická, čiže chorobná, partner zasiahnutý žiarlivosťou svoje konanie vysvetlí, odôvodní a usiluje sa správať tak, aby sa žiarlivá osoba mohla presvedčiť, že jej žiarlivosť bola neopodstatnená.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online