logo

Tuesday 07th of April 2020

Súvisiace články


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Žiarlivosť

ŽIARLIVOSŤ je definovaná ako zvláštna forma úzkosti, vznikajúca z obáv pred stratou lásky partnera, ktorý by mohol svoje city preniesť na inú osobu. Je to emocionálny stav, stav afektívneho napätia, ktorý intenzívne rozrušuje a znepokojuje. Patrí medzi 10 základných príčin, ktoré privádzajú klientov do poradne.

Rizikom správania sa žiarlivca je neraz strata kontroly nad sebou samým a neschopnosť ovládať sa, s čím súvisí možnosť ublíženia na zdraví u partnera žiarlivca. Neraz sa spája s psychickým alebo fyzickým násilím páchanom na partnerovi.

TYPY ŽIARLIVOSTI:

1. SITUAČNÁ ŽIARLIVOSŤ - Ide o nezvládnutú žiarliveckú reakciu na konkrétny podnet. Ten môže mať v jednotlivých prípadoch rôznu intenzitu a závažnosť. Pre niekoho je dôvodom na žiarlenie koketéria partnera, pre iného dvojhodinové posedenie s kolegom pri káve, tanec s cudzím človekom a podobne. Ak tento typ žiarlivosti nemá podnet, časom mizne sám, resp. ani nevzniká.

2. KONŠTITUČNÁ ŽIARLIVOSŤ - Ide o vrodené danosti k žiarleniu, prejavované obvykle už počas detstva, keď dieťa žiarli na súrodenca a vrstovníkov. Je tu prítomný aj dedičný komponent, čo je badateľné z toho, že podobné správanie býva v rodine žiarlivca obvyklé.

3. ŽIARLIVECKÁ POSADNUTOSŤ - Takto postihnutí ľudia podliehajú bludom a ovládajúcim myšlienkam. Žiarlivec sa svojimi obavami neustále zaoberá a nedá si vyhovoriť svoje mylné presvedčenia. Hovorí sa tomu aj PATOLOGICKÁ ŽIARLIVOSŤ. Takýto človek je nekritický a reaguje neprimerane na akýkoľvek podnet. Nebezpečie tohto typu žiarlivosti je aj v tom, že takýto človek sa správa vo všetkých ostatných sférach života normálne, s výnimkou žiarlenia. Laik by bežne u neho nehľadal duševnú chorobu, ktorou patologická žiarlivosť je.


PRÍČINY ŽIARLIVOSTI:


Je to spomínaná DEDIČNOSŤ - asi 1/3 žiarlivcov tento rys zdedila po predkovi a BEZPROSTREDNÝ PODNET. Okrem týchto dvoch príčin sú to:

* pocity menejcennosti a nedostatok sebadôvery,
* túžba vlastniť a ovládať partnera a mať ho pod kontrolou,
* vzťahy rivality,
* temperament,
* zlý výber partnera (ak si muž kvôli prestíži vezme za manželku vysoko atraktívnu ženu, ktorá má u mužov úspech), závisť
* alkoholizmus (ktorý žiarlivosť stupňuje)

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online