logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Spolužitie s alkoholikom - čo robiť

Zdieľať spoločnú domácnosť s človekom, ktorý problémovo pije je náročné. Množstvo povinností, ktoré by si za normálnych okolností partneri rozdelili, prechádza krátkodobo, alebo i dlhodobo a často i nepredvídateľne na nepijúceho partnera, deti, alebo ďalších členov rodiny. Pitie vnáša do života rodiny nestabilitu a zmätky. Ak máte ešte stresujúce zamestnanie, rozhodne nie je čo závidieť. V takejto situácii sa vyplatí myslieť nielen na druhých (hlavne na deti), ale i na seba. Preto navrhujeme:

 1. Vytvorte si rozumný životný štýl. Okrem povinností by mal byť vo Vašom živote i aktívny odpočinok, primerané množstvo spánku, význam má i zdravá výživa.
 2. Vy sa alkoholu a iným návykovým látkam vyhýbajte. Alkohol a tabletky na ukľudnenie môžu byť v náročných životných situáciách zvlášť nebezpečné.
 3. Vytvorte si vlastný svet, nájdite si svoje vlastné záujmy a na pijúceho partnera sa príliš nespoliehajte. Ste vo výhode, ak Vám môže poskytnúť oporu niekto zo širšej rodiny (rodičia, súrodenci a pod.) Nespoliehajte sa na nedospelé deti. Pomáhajú rovnako priatelia (samozrejme tí, ktorí nadmerne nepijú.)
 4. Veľmi doporučujeme, obzvlášť keď nastane nejaká ťažšia kríza, vyhľadať odbornú pomoc, napr. v poradni pre rodinu, manželstvo a medziľudské vzťahy, špecializovanej ordinácii, alebo využite telefonické poradenstvo
 5. Nebuďte tzv.“umožňovačom“. Umožňovač problémovo pijúcemu zdanlivo pomáha, v skutočnosti však škodí, lebo riešenie problému s pitím len odďaľuje. K „umožňovačom“ patria často manželky, rodičia, zamestnávateľ, dokonca i lekári. I tí niekedy liečia iba telesné následky pitia alkoholu a nezaujíma ich nezvládnuté pitie, ktoré ich spôsobuje. Problémové pitie skracuje život o cca 10-15 rokov.
 6. Vyhnite sa plateniu dlhov, ktoré robí druhý kvôli pitiu.
 7. Neospravedlňujte partnera ktorý pije v práci, kam nie je schopný dôjsť kvôli opitosti alebo následnej „opici“
 8. Nepomáhajte mu pri problémoch s úradmi, ktoré si spôsobí alkoholom.
 9. Nevymýšľajte si ospravedlnenia pre príbuzných, prečo nemôžete prísť tam alebo onam. Často je užitočné povedať úplne priamo, že sa partner opil. Okolie potom bude možno rovnako vyžadovať zmenu jeho spôsobu života, čo je aj vo Vašom záujme. Tajomstvo, že partner nadmerne pije väčšinou už dávno nie je žiadnym tajomstvom.
 10. Nikdy nekupujte alkohol. Argument „je lepšie keď pije doma ako v krčme“ neobstojí. Pil by totiž aj v krčme, aj doma.
 11. Vyhnite sa pomáhaniu behom pitia a pri zotavovávaní sa z dôsledkov pitia. Výnimkou sú situácie ohrozujúce zdravie alebo život. V tomto prípade je však viac potrebné privolať lekára, ako sa snažiť záležitosť ututlať.


Rodinné pravidlá

Meniť postoj k pitiu partnera nie je jednoduché. Dôvodom sú niektoré nepísané rodinné pravidlá, ktoré sa rokmi zabehali a vžili. Mnohé z nich sú prekážkou zmeny k lepšiemu a je potrebné ich preskúmať a nahradiť ich novými.

Príklady nezdravých rodinných pravidel:

1. O nadmernom pití sa u nás nesme hovoriť. Ak sa niekto predsa len opovážil, dostane hneď vynadané.
2. V zásade sa chováme, akoby nič. Najdôležitejšie je, aby sa o problémovom pití nikto ďalší nedozvedel.
3. Problémy s alkoholom, ktoré má závislý, za neho rieši a zakrýva ich iný člen rodiny.

Príklady zdravých rodinných pravidiel:

1. Žiadny sex, keď si pil.
2. Nedospelé deti nezaťahujeme do problémov, ktoré má dospelý s pitím.
3. Čo si s pitím navaril, to si aj zjedz.
4. Fyzické násilie ako „riešenie“ rodinných problémov nepripadá do úvahy.


Získať spojenca, resp. presilovka

Pani B. sa nespoliehala len na seba. Vedela, že manžel je prístupný zmene skôr vtedy, keď na neho pôsobí viacero ľudí. Dohodla sa teda s rodičmi a sestrou. Trochu poznala aj manželových kolegov z práce. Dozvedela sa od nich, že pán B. zdôvodňoval svoje pitie problémami doma. Doma naopak zdôvodňoval svoje pitie problémami v práci. Teraz sa ale ľudia z okolia pána B. dohodli. To bol dôležitý okamih. Skúsenosť ukazuje, že máloktorý človek závislý na alkohole dokáže odolávať tlaku zo strany rodiny, zamestnávateľa a ďalších ľudí, ktorí spojili sily.  To, že si pani B. našla dospelého spojenca mimo rodiny, bolo dôležité z psychologického, ako aj praktického hľadiska. Získala tak oporu a vymanila sa z pocitov osamotenia a zúfalstva, do ktorých ju manželovo pitie občas dostávalo. Deti, ktoré nie sú dospelé sa však ako spojenci nehodia.


Čo keď začne byť opitý človek hrubý?

Sú hranice, ktoré by problémovo pijúci človek nemal prekračovať. Pán R. budil pri svojich neskorých návratoch domov deti a v opitosti dokonca manželku viackrát udrel.  Pani R. to dlho tolerovala. Neskôr sa však zverila: príbuzným, kamarátke a známej lekárke. Dôkladne s nimi všetko prebrala a manželovi povedala, že keď sa niečo podobné bude opakovať, zavolá políciu. Bohužiaľ sa to opakovala a ona políciu skutočne zavolala. Nezostalo len pri tom. Ďalší deň sa s deťmi odsťahovala k rodičom. Nezabudla si so sebou zobrať doklady, vkladnú knižku a oblečenie. Bola tam tak dlho, až manžel sľúbil, že s pitím skončí a šiel na protialkoholické liečenie.
Ani voči ľuďom, ktorí majú problémy s pitím, nemá zmysel uplatňovať fyzické násilie. Manžel, ktorý sa domnieva, že pijúcu ženu vylieči výpraskom sa hlboko mýli. Fyzické násilie vzťahy v rodine a napadnutý na násilie reaguje často pocitmi ukrivdenosti a ďalším pitím. Omnoho lepšie je trvať na tom, aby sa problémovo pijúci člen rodiny šiel liečiť.


Keď už to ďalej nejde

Pre to, aby blízky človek s nadmerným pitím alkoholu prestal môžete urobiť mnoho, ale vo Vašej moci to rozhodne nie je úplne. Vaše možnosti a trpezlivosť má rozhodne svoje medze.Rozchod môže byť jediným dôstojným riešením v situácii, keď pijúci partner vytrvalo odmieta ponúkanú pomoc a nie je ochotný zmeniť svoje chovanie. Rozvod ale býva psychologicky náročný. Ak o rozvode uvažujete, je vhodné vyhľadať manželskú poradňu – tam majú s pomocou ľuďom v rozvodových situáciách skúsenosti. Prospieť môže rovnako istá forma telefonickej, alebo psychoterapeutickej pomoci a v určitom štádiu i schopný právnik. Aj keď sa medzi rozvádzajúcimi partnermi nazhromaždilo mnoho trpkosti, mali by sa usilovať o to, aby si deti uchovali dobrý vzťah k obom. To, spolu s pocitmi bezpečia, pomáha deťom lepšie prekovávať pre nich veľmi náročnú situáciu.
S hľadaním nového partnera, alebo svadbou sa neponáhľajte. Niektoré ženy si opakovane vyberajú problémovo pijúcich mužov. Dôvody, prečo sa niektorí rizikoví partneri priťahujú, alebo prečo sa niekto vo vzťahu rizikovo chová môžu byť rôzne. Rozhodne sa však o nich oplatí premýšľať, poradiť sa a všetko si dôkladne rozmyslieť.  Môžete si tak ušetriť zbytočné trápenie.


--------------------------------

Článok je publikovaný so súhlasom Prim. MUDr. Karla Nešpora, CSc.

Ppozrite si rovnako celú publikáciu  "Zůstat střízlivý, Praktické návody pro lidi, kteří mají problém s alkoholem, a jejich blízké", resp. ďalšie publikácie o závislostiach. Do pozornosti dávame rovnako túto webstránku.

 

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online