logo

Tuesday 07th of April 2020

Súvisiace články


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Všeobecne o závislostiach

Často počujeme o závislosti. K závislosti od alkoholu, cigariet sa pridávajú drogy najrôznejších substancií, ale čoraz častejšie sa objavujú aj závislosti nelátkového typu. Od závislosti na hracích automatoch, na internete, mobile, od počítačových hier, cez závislosť na nakupovaní, sexe, od práce, až po závislosť na deštrukčných spoločenstvách (najčastejšie na sektách). Ich spoločným menovateľom je neraz určitá činnosť, ktorej človek venuje príliš veľa času, čo svojim spôsobom obmedzuje jeho normálne fungovanie, sociálne kontakty a takmer vždy prináša problémy vo vzťahu, či na zdraví. Dôsledky akejkoľvek závislosti pôsobia doslova patologicky a zničujúco na rodinný život, pretože u každého závislého dochádza k postupnému rozpadu sociálnych, pracovných i rodinných vzťahov a kontaktov.

Rodina je vždy tá prvá, ktorá závislosťou jedného z jej členov trpí. Spočiatku strachom a obavami, potom pochybnosťami a neskôr opakovaným striedaním období nádeje, že sa to skončilo, že s tým závislý prestal s obdobiami zúfalstva a sklamania z ďalšieho zlyhania. Nie raz takéto obdobia končia rezignáciou a úplným rozkladom trpiaceho rodinného systému. Rozvoj techniky, vedy a informačných technológií ľuďom prináša do rúk pomôcky, ktoré im určite v mnohých smeroch uľahčujú život. Počítače, internet, mobily, domáce kino nepochybne posunuli vývoj v spoločnosti o hodný kus dopredu. Avšak tak, ako pohár piva môže človeku priniesť osvieženie, či zlepšenie trávenia, tak mu môže spôsobiť aj stvrdnutie pečene, agresivitu v správaní, stratu sebakontroly, ba až smrť. Podobne spomínané výdobytky techniky priniesli človeku aj rozpad rodiny, manželstva, množstvo stratených hodín času, peňazí a stratu zdravia. Všetko ma rub a líce, svoju zdravú ale aj chorú podobu. Strata kontroly nad trávením času, strata miery robí z tých istých vecí, ktoré nám v živote pomáhajú, našich najväčších nepriateľov, ktorými si vieme totálne skaziť život.

Závislosti patria medzi absolútne najväčších kazičov vo vzťahu. Trpia nimi nie iba samotní závislí, ale aj ich najbližší, ktorým na závislom záleží. Rozpad vzťahov, finančné dlhy, strata práce, zruinovanie najbližšieho okolia , to sú iba niektoré z dôsledkov, ktoré so sebou smršť závislostí prináša.

Závislosti vo všeobecnosti rozlišujeme na - látkové a nelátkové.


K látkovým závislostiam patrí zneužívanie alkoholu, tabaku, drog( marihuana, heroín, hašiš, pervitín, LSD, extáza, kokaín a crack, morfium,...), liekov (proti bolesti, úzkosti, či hypnotiká) a prchavých látok (toluén, acetón). K nelátkovým závislostiam patrí najčastejšie gamblerstvo, internetová závislosť, mobilománia, workoholizmus, shopoholizmus, stávkovanie zápasov v stávkových kanceláriách,...

Špecifickým typom závislosti, ktorý taktiež prináša do vzťahu nemalé problémy je závislosť na partnerovi, na čase s ním strávenom, na jeho prítomnosti. Takto štrukturovaný vzťah prináša plno obmedzenia, vzájomných konfliktov a neporozumenia. Je typický pre závisle štrukturované osobnosti, ktoré potrebujú druhého človeka k vytvoreniu vlastnej sebahodnoty. Cítia sa isto iba vtedy, ak zdieľajú prítomnosť s druhým. Často sa k tomuto problému viaže aj patologická žiarlivosť.


Alkoholová závislosť - príbeh

Lieková závislosť - príbeh

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online