logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Riziká spoločného bývania

 

Riziká, ak bývajú manželia s rodičmi manželky:

 • ak sa manželka dostane do konfliktu s manželom, môže sa utiekať k svojim rodičom
 • muž má pocit, že slovo rodičov je pre manželku dôležitejšie ako jeho, lebo oni sú jej oporou
 • ak je svokra dominantná, býva to veľký zdroj napätia
 • ak sa rodičia manželom starajú o dieťa, finančne ich podporujú, musia manželia rátať s princípom výmeny, niečo za niečo
 • ak manželia žijú s rozvedenou, či ovdovenou matkou manželky, môže sa svokra snažiť nakloniť si zaťa na svoju stranu, najmä ak jej vzťah s dcérou je problematický

 

Riziká, ak bývajú manželia s rodičmi manžela:

 • žena negatívne prežíva zásahy svokry v domácnosti, čím bojujú o vplyv v kuchyni
 • vzájomná rivalita ženy a svokry o manžela a syna
 • ak žije matka sama a so synom má silnú emocionálnu väzbu – hotová pohroma


Riziká, ak manželia žijú samostatne:

 • najčastejšie problémy súvisia s návštevami rodičov, keď partneri majú iné predstavy o frekvencii návštev
 • zasahovanie rodičov do chodu samostatnej domácnosti cez jedného z manželov (ako hospodáriť, vychovávať deti, tráviť voľný čas,...)

 

Čo si môžu a čo nemôžu rodičia dovoliť, keď sa mladí zoberú?


Existujú určité nepísané pravidlá, ktorých dodržiavanie prináša do vzťahu rodičia versus mladomanželia pokoj a úctu. Ich rešpektovanie je priam nevyhnutné.

 • sledovať s porozumením a pochopením ťažkosti, na ktoré mladí narážajú
 • nesnažiť sa poučovať a už vôbec nie poukazovať na nedostatky jedného z partnerov
 • nekomentovať a nehodnotiť! Iba sa opýtať: Ako ste sa mali? A s pochopením načúvať
 • pokiaľ si mladí radu nepýtajú, nevnucovať im ju
 • treba byť zázemím, mladí môžu kedykoľvek prísť, porozprávať sa, pochváliť sa, pri sťažnostiach sa však nie je vhodné pridávať sa na niektorú stranu
 • vhodné je zareagovať spôsobom: je mi ľúto, že máš také trápenie, chápem to, že sa necítiš OK


Viacgeneračné bývanie sa odporúča len v prípade skutočnej zrelosti osobnosti ľudí bývajúcich spolu, ktorí sú schopní značnej tolerancie, empatie, porozumenia a veľkého rešpektu jedných k druhým. Vzájomná úcta je vtedy nevyhnutná! Na to, aby mohol systém viacgeneračného bývania zdravo fungovať, musia sa jasne identifikovať a definovať osoby a ich pozície, miesto, miera a spôsob ich vplyvu v domácnosti. Nejde ani tak o peniaze, ale o to, aby nedochádzalo k nejasným a manipulatívnym vplyvom jednej osoby na druhú v rámci širšieho rodinného spoločenstva. Dôležité je stanovenie si hraníc medzi jednotlivými členmi spoločenstva a hraníc medzi jednotlivými rodinami žijúcimi v spoločnej viacgeneračnej domácnosti.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online