logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Nekonštruktívne vzťahy s rodičmi

Manželské spolužitie sa vie naštrbiť nielen vnútornými problémami toho ktorého manželstva (nevera, žiarlivosť, alkoholizmus, finančné problémy, výchova detí,...), ale aj zásahmi z vonku, napríklad rodičmi jedného resp. oboch partnerov. Vplyv rodičov, príbuzných či známych patrí medzi najčastejšie problémy, s ktorými sa manželstvo potýka takmer v každej jeho fáze. Vzťahy manželov k rodičom sú často sýtené množstvom obtiaží, ktoré bývajú neraz ťažko riešiteľné. Pri ich zdolávaní záleží, či manželia bývajú s rodičmi v jednej domácnosti, či ide o rodičov manžela alebo manželky, aký je ich vek, alebo či sú žijúci obaja rodičia.

Vzťah medzi rodičmi a deťmi je od samého narodenia sa detí jasne zadefinovaný. Rodičia sú za deti zodpovední, snažia sa im radiť, často ich poúčajú, kontrolujú. Nie každý rodič pochopí, že okrem tejto výchovno-kontrolnej roly je pre dieťa aj vzorom a partnerom. Ak deti vyrastú, stanú sa zodpovednými za seba a ak uzatvoria manželstvo, stávajú sa rodičmi oni, čím sú zodpovednými za svoje deti. Pre svojich rodičov ale zostávajú navždy deťmi, pretože zmeniť tento vzťah na symetrický a partnerský je pre nich veľmi ťažké a rokmi sú menej prístupní zmene. Preto majú naďalej svojim dospelým deťom tendenciu radiť a niekedy aj riadiť ich vlastný život.

Druhý problém je spojený so strnutím rodičov, s tým, že sú časom obaja na dôchodku, nemajú dostatočný okruh vlastných záujmov, priateľov, čím sa stávajú na svojich deťoch citovo závislými.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online