logo

Tuesday 07th of April 2020

Súvisiace články


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Voľný čas


Mnohé manželské páry dokážu fungovať vo vzťahu v rámci povinností (starostlivosť o deti, nákupy, práca, domáce povinnosti,...), avšak keď sa im naskytne využitie voľného času, zlyhávajú, pretože sa v jeho využívaní buď navzájom obmedzujú, alebo ho zneužívajú iba vo svoj prospech. Medzi najčastejšie problémy vo využívaní voľného času patrí to, že jeden partner sa druhému - nevenuje, nemá ne neho čas, je stále preč z domu

- venuje sa iba svojej práci, svojim priateľom a svojim záľubám,

alebo na druhej strane - nenechá partnera na pokoji, aby si mohol vo svojom voľnom čase oddýchnuť a venovať sa svojim koníčkom, ale stále požaduje, aby bol s ním, aby sa mu venoval.

Tak ako v prírode samotnej, tak aj v manželstve je dôležitá vyváženosť a rovnováha. Preto každý pár musí hľadať najrozumnejšiu a vzájomne najvýhodnejšiu rovnováhu medzi časom stráveným spolu a časom stráveným každým zvlášť. Táto na prvý pohľad ľahká, ale v skutočnosti veľmi zložitá a náročná úloha sa nedá splniť bez vzájomnej úprimnej komunikácie.

Spôsob manželského spolužitia môžeme charakterizovať ako uzavretý (iba my), alebo otvorený (nielen my). Snahou partnerov by malo byť smerovanie k otvorenému typu manželstva, ktorý nenúti manželov tráviť všetok voľný čas spolu, ale dáva možnosti akceptácie vzájomných potrieb.

Podľa S. Kratochvíla (Manželská terapie, 2000) voľný čas rozdeľujeme:

1. Čas, ktorý má každý pre seba a ktorý trávi mimo dosah partnera.

2. Čas, pri ktorom sú manželia síce priestorovo spolu alebo blízko pri sebe, ale každý sa venuje inej činnosti, ktorá ho baví a ktorú s ním partner v danej chvíli nezdieľa. Tu patria koníčky, hobby, záujmová činnosť, čítanie si. Nie je dobré, ak sa v manželstve rozvíjanie takýchto činností znemožňuje iba preto, že sa záľuby manželov nezhodujú. Je ale dôležité dohodnúť sa ako zladiť časovú i možnú finančnú náročnosť koníčkov s povinnosťami v rodine a ich vyváženosťou pre oboch partnerov.

3. Čas, pri ktorom sa manželia bavia spolu, či už ide o spoločnú činnosť, výlet, hru, prácu v záhradke, návštevu reštaurácie, prechádzku, či vzájomnú komunikáciu o rôznych udalostiach z práce, zo sveta, o deťoch, či plánoch.

4. Čas, ktorý manželia trávia spolu v spoločnosti iných osôb (priatelia, príbuzní, známi, na spoločenských akciách,...). Predovšetkým prítomnosť blízkych priateľov oboch manželov pôsobí ako pozitívny podnet ku vzájomnej manželskej konverzácii.

5. Čas, pri ktorom manželia spoločne riešia nahromadené problémy formou konštruktívnej hádky, či diskusie. Tento čas nie je zábavou, ale má slúžiť k „vyčisteniu“ napätej atmosféry medzi manželmi.


Voľný čas tiež môžeme deliť na:

a./ denný - nájsť si každý deň malú chvíľku pre seba, ale i oboch spoločne, respektíve dohodnúť sa, že napríklad v utorky má muž futbal v telocvični, vo štvrtok manželka aerobik, pričom nebudú si to vyčítať, ale budú vzájomne kooperovať.

b./ víkendový - je dôležité v priebehu pracovného týždňa si povedať, kto má akú potrebu a predstavu o strávení víkendu a diskutovať o tom. Raz môže svoju predstavu naplniť manželka, na druhý týždeň manžel. Ak budú obaja tvrdohlavo vidieť iba svoje potreby a presadzovať iba vlastný návrh prežitia víkendu, neprinesie to dobrý pocit nakoniec ani jednému. Tu sa osvedčuje ochota ku kompromisom, dohoda, rozhovor.

c./ dovolenka - veľakrát najkrajšie 2 týždne z roka, ale veľakrát aj 2 najstresujúcejšie a najhádavejšie týždne. Záleží na tom, čo kto z manželského páru od spoločnej dovolenky očakáva.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online