logo

Tuesday 07th of April 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Ako zvýšiť šancu na harmonický vzťah


Hoci univerzálny návod na šťastné manželstvo neexistuje, existujú ale drobné úskalia, na ktoré treba upozorniť, aby sa zvýšila šanca prežiť pokojné manželstvo.


1. Prvým predpokladom dlhodobej vzťahovej harmónie je „správny“ výber partnera. Od toho sa odvíja ďalšie smerovanie vzťahu a perspektíva možnosti prežiť harmonický vzťah. V súčasnosti už existuje množstvo psychologickej literatúry , ktoré ponúkajú čitateľom podrobné informácie o osobnostiach, ktoré nie sú vhodné do manželského zväzku a ktorým sa treba na hony vyhýbať a prečo.

2. Výskumy, ktoré sa zaoberali porovnávaním rozvedených a harmonicky žijúcich manželstiev jasne ukázali, že nemali rozdiel v množstve konfliktov, ale rozdiel bol v tom, že harmonické páry mali oproti rozvedeným oveľa viac spoločných pozitívnych zážitkov.

3. Vzťahovú harmóniu posilňuje oceňovanie toho, čo vo vzťahu funguje a čo je príjemné, než „objektívna“ kritika a dôsledné upozorňovanie na nedostatky. Väčšinou sú ľudia totiž aj v partnerskom spolužití zvyknutí iba kritizovať a vytýkať, čo však nijako nemotivuje partnera zmeniť svoje správanie. Málokedy sa v partnerskej komunikácii používa ocenenie, pochvala, vyjadrenie radosti, slová typu „ vážim si Ťa, som na Teba hrdý/á, páči sa mi na Tebe,...“. To sú práve momenty, ktoré prispievajú k túžbe robiť pre partnera to, čo má rád.

4. Vo vzťahu je dôležitá jasná komunikácia a viera, že intenzita lásky nie je závislá na schopnostiach predpokladať, dovtípiť sa či vycítiť prianie a potreby druhého. O tom sa musí jasne komunikovať, aby nevznikal priestor pre domýšľanie si. Rozvíjať vzťah znamená hovoriť otvorene o potrebách, túžbach, ale i o tom, čo mi nerobí dobre. Nehrať hádanky typu: „ Keby ma miloval, tak by určite vedel, že... Určite ma nemiluje, lebo ...“.


Mgr. Radomír Warošek

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online