logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Ambiciózna manželka

Môj manžel mi stále vyhadzuje na oči, že som kariéristka a nestarám sa o rodinu. Je pravda, že ma moja práca veľmi zaujíma a venujem jej veľa energie. Avšak svojho manžela a deti by som nevymenila za nič na svete. Manžel mi ale neverí, myslí si, že vidím iba prácu a o nich sa nestarám. Myslím, že mu prekáža aj to, že zarábam viac ako on. Pritom ja si na tom nezakladám. Mám pocit, že s naším manželstvom to ide dolu vodou. Čo robiť, aby sa to všetko nezosypalo?

Jana

Odmalička nás ovplyvňuje tradičné poňatie úlohy ženy a muža. Žena je tá, ktorá sa stará o deti, varí, pečie, upratuje... - skrátka udržiava teplo rodinného krbu. Muž podľa tohto tradičného chápania sa stará o to, by mala rodina z čoho žiť. To mnohí muži aj dnes chápu ako svoju najdôležitejšiu úlohu - uživiť rodinu. A môžu sa cítiť skutočne menejcenní, ak sa im to nedarí v takej miere, ako by chceli. To nie je povestná mužská ješitnosť, ktorá ich núti zarábať viac. Je to skôr viac či menej vedomý tlak svedomia, zodpovednosti za rodinu.

Dnes už však v mnohých rodinách nie sú tak jasne vymedzené roly. V prvom rade by dnes máloktorú rodinu uživil jeden plat. Ženy teda pracujú tiež - a nielen pre peniaze. Mnohé cítia potrebu využívať svoje „talenty" aj mimo rodiny. Muži zasa varia, perú, starajú sa o deti... Manželia sa stávajú rovnocennými partnermi. Vzor, ako majú byť rozdelené povinnosti a právomoci v rodine, už nie je taký jasný. Je úlohou každého manželského páru, aby si vybudoval tú svoju rovnováhu. Tá by mala vychádzať zo záujmov partnerov, ich temperamentu, ale aj vzdelania a rôznych schopností a zručností.

 


Rozdielne očakávania

Mnohým nezhodám v manželstve by sa dalo predísť, keby sa nad týmito vecami zamysleli mladí ľudia už pred manželstvom. Žena sa spravidla nestane ambicióznou a ctižiadostivou zrazu, z ničoho nič. Pravdepodobne už predtým mala svoje ciele v zamestnaní, koníčky... Obyčajne je muž spočiatku rád, že má takú aktívnu a úspešnú ženu, no po čase mu začne prekážať, že ho doma nečaká každý deň teplá večera a že manželka je doma menej často ako on. Preto si treba už pred svadbou premyslieť, čo čakám od svojej manželky - a túto predstavu porovnať so svojou vyvolenou. Ak vidím, že partnerka je iná a aj naše predstavy o manželstve sa rôznia, sú dve možnosti: zmeniť predstavy, alebo vymeniť priateľku.

Čo však vtedy, keď si tento problém uvedomia manželia až v manželstve? Tu už odpadáva možnosť zmeniť partnera či partnerku a ostáva iba to druhé - prispôsobiť svoje predstavy situácii. Pričom zo svojho pôvodného stanoviska musia často ustúpiť obaja partneri. Iba spoločnými rozhovormi a ústupkami možno dôjsť ku kompromisu, ktorý by vyhovoval obom.

Aj žena má právo realizovať sa vo svojej práci. Avšak tým, že sa vydala a porodila deti, zobrala na seba aj zodpovednosť za rodinu. Preto by mala aj tú začleniť do svojho časového rozvrhu. Tú istú povinnosť má však aj manžel. Ak sú zamestnaní obaja, mali by sa obaja podieľať aj na starostlivosti o deti a domácnosť. Ak sa manžel rozhodne všetko nechať na manželku, často sa stáva, že manželka má tendenciu z trucu sa na všetko vykašlať. Lepšie je pokúsiť sa nájsť rozumný kompromis.


Rozdelenie moci

Avšak keď manžel vyčíta manželke, že sa málo stará o domácnosť, v skutočnosti nemusí ísť vždy o to, že by chcel mať stále teplú večeru. Možno len má pocit, že aj on sa pomaly vytráca z jej života, že sa od seba vzďaľujú - teda jednoducho by so svojou ženou chcel tráviť viac času. A možné je aj to, že ho k týmto výčitkám vedie spomínaný pocit menejcennosti. V takom prípade je dobré uvedomiť si, že to, koľko času človek venuje svojej práci, ani to, nakoľko je v nej úspešný, nič nehovorí o jeho hodnote. Každý má svoje priority i svoje prednosti inde. Preto nie je na mieste, ak sa muž cíti menejcenný kvôli ambicióznosti manželky. Ona robí to, čo ju baví, a on má tiež možnosť tráviť čas tak, ako mu to je príjemné. No a čo, že ich domácnosť nebude stále tip-top!

Často sú kameňom úrazu financie. Muži, ktorí zarábajú menej ako ich manželky, môžu mať pocit, že strácajú akési morálne právo rozhodovať v rodine, presadiť si svoje predstavy a podobne. Avšak peniaze rozhodujú o rozdelení právomocí v rodine len vtedy, ak im túto výsadnú úlohu manželia zveria. V našej spoločnosti bohužiaľ jednotlivé profesie nie sú oceňované podľa ich náročnosti, podľa energie, ktorú od človeka vyžadujú. Nepridávajme im väčší význam, ako majú. Manželia sa môžu rozhodnúť, či budú brať plat ako súboj, alebo jednoducho ako spoločný príjem, ktorý obom patrí rovnako. Ak chcú peniaze oddeliť od rozdelenia „moci" v rodine, je nevyhnutné, aby si navzájom nevyhadzovali na oči nízky alebo vysoký príjem - ani v tých najnepríjemnejších hádkach. Iba vtedy pre nich peniaze budú prostriedkom k príjemnejšiemu životu, nie červotočom, ktorý rozožerie ich vzťah.

Tu niekde je aj odpoveď na otázku, čo robiť, aby to s manželstvom nešlo z kopca. porozprávať sa v tomto zmysle s manželom, pokúsiť sa ho presvedčiť, že váš príjem je aj jeho príjmom. A nikdy mu jeho nižší plat nepripomínať. A pomôže, ak si popri všetkých povinnostiach nájdete čas aj naňho, aby stále cítil, že je pre vás dôležitý. Do každého vzťahu treba neustále investovať energiu a živiť ho, aby nevychladol.


© Mgr. katarína Gromošová,
Centrum poradensko-psychologických služieb

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online