logo

Tuesday 07th of April 2020

Komunikácia - predídenie problémom


Veľmi časté sú prípady, v ktorých oslovia rodičia dospievajúceho dieťaťa psychológa so žiadosťou o pomoc pri zvládaní konkrétneho problému, do ktorého sa ich syn alebo dcéra namočili. V drvivej väčšine ide o riešenie „akútneho“ problému, ktorý sa vyskytol pred pár dňami. Slovíčko akútny je v úvodzovkách úmyselne, lebo iba výnimočne ide naozaj o náhly problém, ktorý by vznikol v súčasnosti. V skutočnosti je to tak, že každý z problémov má svoj postupný vývoj. Obvykle sa stáva, že určité obdobie (týždne, mesiace i roky) rodičia bojujú s problémom svojho potomka zákazmi, príkazmi či trestami. Potom sa stane niečo, čo ich vyprovokuje k návšteve psychológa (krádež, bitka, tehotenstvo, vylúčenie zo školy, opakovanie ročníka, drogy a alkohol, ...). Málokedy sa stáva, aby prišli vo fáze prevencie, či pri objavení sa prvých príznakov a povedali:

„Chceme predísť najhoršiemu. Potrebujeme, aby ste sa porozprávali s celou našou rodinou. Možno niekde robíme chybu aj my, ale v poslednom období máme pocit, že sa od nášho syna alebo dcéry vzďaľujeme, prestávame si rozumieť. Vyskytli sa u nás prvé klamstvá, zatajovania... Nechceme, aby to prerástlo do niečoho väčšieho. Pomôžte nám!“

Zdôrazňujeme teda význam PREVENCIE, ktorá je dôležitá nielen pri predchádzaní alkoholovej a drogovej závislosti, či rôznym chorobám, ale aj pri predchádzaní konfliktom a problémom. Ak v rodine vládne atmosféra zdravého komunikačného štýlu, nepochybne to pomáha v prevencii vzniku závislostí. Prevenciou môžeme zároveň predísť problémom, ktorých neskoršie riešenie nemusí vždy priniesť želaný efekt.

Niekedy je vzájomná komunikácia medzi rodičom a dospievajúcim veľmi zložitá. Často práve kvôli tomu, že je konfrontačná a nespeje k vzájomnému porozumeniu a pochopeniu sa. Preto ponúkame v niekoľkých bodoch rady a doporučenia, ktoré vám môžu pomôcť k dosiahnutiu zmysluplnej komunikácie.

 

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online