logo

Tuesday 07th of April 2020

Finančné hospodárenie


Bohužiaľ, žijeme v kultúre, ktorá neraz hodnotí človeka podľa cifry na výplatnej páske. Potom nečudo, že ľudia, ktorí zarábajú menej, než by si priali, si veľakrát pripadajú menejcenní a svoju nespokojnosť a hnev premietajú aj do partnerského vzťahu. Peniaze sú a vždy boli pevne zviazané s mocou a kontrolou, pocitom bezpečia, sebaistotou, úspechom a spokojnosťou. Do sporov o peniaze sa premietajú ale aj iné otázky – aké hodnoty každý z partnerov vyznáva, aké má životné priority, do akej miery potrebuje byť nezávislý, či mať pocit istoty. Svoju úlohu tu zohráva aj povaha človeka a vzory z rodinného zázemia. Preto hádky o peniazoch sú hádkami aj o niečom inom ako len o peniazoch. Pochopiť, čo sa za hádkou o peniazoch naozaj skrýva, znamená možnosť neraz odvrátiť manželskú krízu.

V rámci manželskej terapie sa snažíme manželom pomôcť konfrontovať ich názory ako by mali byť peniaze v domácnosti využité, vzhľadom k ich potrebám a očakávaniam. Zároveň im pomáhame vypracovať si podľa ich jednotlivých príjmov a výdavkov rodinný rozpočet. Názory na hospodárenie s peniazmi v priebehu manželského spolužitia sa môžu meniť. Manželia by preto mali byť dostatočne flexibilní, aby si na tieto zmeny dokázali zvyknúť a prispôsobiť sa im. Je rozdiel, či pracujú obaja manželia, alebo je manželka na materskej dovolenke, alebo sa z malého dieťaťa stane školám s vyššími nárokmi na financie. Každá nová situácia si vyžaduje nové pravidlá. Preto je dôležité v manželstve o tom komunikovať, aby si manželia rozumeli a aby spoločne našli systém, ktorý bude rodine vyhovovať.

Vo všeobecnosti na základe mnohých dlhoročných skúseností je najpreferovanejším a najpraktickejším systémom ten, ktorý umožňuje:

  1. existenciu spoločnej pokladne (kasy), z ktorej sa hradia spoločné rodinné výdavky, pričom je určené, kto za ktorý úsek zodpovedá a koľko na to má k dispozícii
  2. mať osobné vreckové, s ktorým každý hospodári podľa vlastného uváženia, pričom jeho výška sa určí po vzájomnej dohode manželov tak, aby neohrozila chod domácnosti


Niekoľko hlavných odporúčaní pre finančné hospodárenie v domácnosti:

  • Pred manželstvom nie je samozrejmosťou, že finančné návyky, ciele, či názory partnerov sú zhodné
  • Je nevyhnutné nájsť si priestor a čas na rozhovor o tom, akú rolu hrajú peniaze v živote každého z partnerov, ako s nimi nakladáme, či budeme sporiť, investovať, alebo všetko míňať,...
  • Dôležité je dohodnúť sa na tom, či v manželstve budú mať manželia spoločný účet, alebo či budú mať účty samostatné. Kto a akým spôsobom bude platiť účty za nájom, plyn, elektrinu, stravné v škole pre dieťa,... Akou formou sa budú robiť rodinné nákupy, či každý deň niečo, alebo raz za týždeň veľký spoločný nákup,...
  • Dohodnúť sa, aká bude výška osobného vreckového pre každého člena domácnosti
  • Nie vždy realizované, ale veľmi dôležité pre dôveru medzi partnermi je vzájomné informovanie sa o výške príjmu, zmene jeho výšky, mimoriadnych osobných výdavkoch, atď.
  • Vždy sa poradiť pred kúpou niečoho finančne náročnejšieho, resp. pred nie bežnou investíciou
  • Za bežných okolností by mala o výdavkoch na denné vedenie domácnosti rozhodovať žena bez toho, aby musela pracne denne dokladovať bločky. Nepôsobí dôveryhodne, ak sa musí jeden druhého doprosovať o peniaze kvôli každému bežnému nákupu a každý výdavok aj zdôvodňovať

 

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online