logo

Tuesday 07th of April 2020

Základy konštruktívnej hádky


1. Hádka sa má odohrávať iba po predbežnej dohode. Znamená to, že ten, ktorému niečo nevyhovuje povie partnerovi, že má niečo, čo chce s ním riešiť. Preto je dôležité dopredu si určiť čas a miesto hádky, aby nedochádzalo k hádke pred deťmi, či rodičmi alebo v čase, keď má prísť návšteva alebo treba ísť do divadla.

2. Hádka sa má konať čo najskôr po kritickej udalosti. Je to kvôli tomu, aby nejaké 2 až 3 týždne po situácii nevybuchol jeden z partnerov a nevykričal staré krivdy, pričom druhý partner si už nemusí absolútne na danú situáciu spomínať.

3. Ten, kto hádku začína si má dopredu ujasniť, o čo mu ide, čo chce dosiahnuť.

4. Cieľom hádky nie je poraziť druhého, ale spoločnými silami zvládnuť problém.

5. Hádka má dodržiavať pravidlá fair-play, čestnej hry. Počas manželskej hádky teda nesmieme:

  • nadávať partnerovi a urážať ho,hroziť samovraždou či rozchodom,
  • používať rany pod pás (napr. „nezakoktaj sa“, ak má partner poruchu reči),
  • ponižujúcim spôsobom komentovať fyzický vzhľad partnera, jeho schopnosť úsudku alebo spochybňovať jeho inteligenciu,
  • používať fyzické násilie,
  • urážať a negatívne sa vyjadrovať o svokrovcoch, či iných príbuzných a známych, ktorých má partner rád,
  • vyťahovať staré veľakrát vysvetlené veci,
  • byť vulgárny,
  • zovšeobecňovať a používať slovíčka nikdy, vždy, stále, ani raz, tisíckrát...,
  • odísť skôr, než dospejete k dohode.


Častou otázkou klientov je, či môžu prebiehať rodičovské hádky pred očami detí. Opäť je dôležité, k čomu hádka slúži. Ak sa v nej rodičia urážajú a komunikujú nekonštruktívne, tak odpoveď znie jednoznačne NIE. Ide o to, či dieťa vníma hádku ako zlo alebo, že za ňu napríklad môže. Veľakrát sa stáva, že rodičia v hádke obviňujú svoje deti - „to kvôli nim sa hádame, lebo kvôli nim míňame toľko peňazí.“ Vtedy dieťa vníma hádku ako zlo. Hádka je riešením konfliktov a ak sa dieťa v rodine nenaučí správne riešiť konflikty a je zapájané do vzájomného osočovania sa rodičov, nezíska správne zručnosti ako riešiť konflikty ani vo svojom budúcom partnerskom živote. Dieťa by malo mať pocit, že je milované a prijímané s láskou a občasné konflikty treba riešiť a treba to robiť konštruktívnym spôsobom, čo mu môže pomôcť aj pri zvládaní problémov v jeho živote.


Veľakrát počujeme od ľudí, že najradšej sú, ak sa môžu konfliktu vyhnúť, aby sa ním vôbec nemuseli zaoberať. Nie je to však možné, lebo z času na čas sa v každom vzťahu konflikt vyskytne. Nie je možné sa vyhnúť hnevu, lebo hnev je normálnou súčasťou emocionálneho života každého človeka. To znamená, že hnev ako taký nie je zlý, zlý je spôsob, akým svoj hnev „vyjadríme“ a ako bežné hádky a spory riešime.

 

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online