logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Individuálny rozmer nevery


Po mnohých skúsenostiach s rôznymi manželskými pármi je však lepšie neveru definovať iba v tej-ktorej dvojici, pretože každý pár si určuje, čo je ešte v rámci ich pravidiel hry a čo už nie. A to, čo sa vymyká z pravidiel u jedného páru, môže byť ešte v rámci pravidiel u iného páru.

Ak klient povie: „Môj manželský partner mi je neverný!“, zďaleka hneď jasné, čo to znamená. Pretože, ak automaticky vnímam neveru ako sexuálny kontakt, nemusí to tak byť. Pre porovnanie dva manželské páry. Obe manželky použili zhodne spomínanú vetu o nevere manžela. V prvom prípade išlo o to, že klientkin manžel mal opakované stretnutia so svojou kolegyňou v reštaurácii. Obhajoval sa tým, že kolegyňa má problémy so svojím 14-ročným synom, ktorý začal fajčiť marihuanu a keďže žije po rozvode štyri roky s deťmi sama, nezvláda ho. Aj on má 14-ročného syna a tak jej dával rady ako rozprávať s dospievajúcim chlapcom. Nevidel v tom nič podrazácke voči manželke. Snáď iba to, že si vymýšľal, že musí zostať dlhšie v práci, lebo manželku charakterizoval ako žiarlivú. Tá manželovo správanie chápala ako jednoznačnú neveru, lebo porušil dôveru, klamal a venoval pozornosť inej žene na úkor vlastnej rodiny.

Druhá klientka už niekoľko rokov žila s vedomím, že jej manžel čas od času má sexuálne avantúry so ženami v zmysle sexuálneho dobrodružstva, s čím sa naučila žiť. „Ja viem, že to muži robia a asi to potrebujú. Ak je to iba v sexuálnej rovine, prosím. Ale to, čo sa stalo naposledy, tak to nie. Tej poslednej manžel kúpil zahraničný zájazd a my, rodina, sme neboli na žiadnej dovolenke.“ To, že manžel bol silne eroticky založený a kompenzoval si túto svoju potrebu v mimomanželských sexuálnych stykoch, manželka chápala, pretože jej sexuálny naturel nezodpovedal manželovým potrebám. Tak to aspoň zdôvodnila. Avšak miera tolerancie prerástla svoje medze vtedy, keď manžel ponúkol inej žene niečo, čím odsunul svoju rodinu na druhé miesto. Toto už klientka vnímala ako neveru, lebo sa cítila ohrozená záujmom svojho muža o novú ženu v inej ako sexuálnej rovine.

Preto hranice nevery sú veľmi individuálne stanovené a je dôležité pri terapeutickom zvládaní dôsledkov nevery prihliadať na individualitu každého páru a zvoliť plán postupu, vzhľadom na osobnostné danosti toho-ktorého klienta, morálne hranice, či vlastné názory, ktoré môžu vyplývať z výchovy, nedostatku sebavedomia a podobne.

Príklady vyjadrení klientov o tom, čo vnímajú ako neveru:

  • keby sa môj muž bozkal s inou ženou,
  • keby sa manžel správal k inej žene tak, akoby sa k nej nesprával v mojej prítomnosti,
  • ak by mal/a pomer s iným / inou
  • nóó, nevera je, až keď ho „zasuniem“ dovnútra, nie?
  • ak by viac cítil k inej žene ako ku mne
  • keby koketovala s inými, za účelom flirtu


Prípad:

Mladí manželia, ktorých vzťah sa ocitol vo veľkej kríze, pretože manželka zistila, že jej manžel si občas kúpi časopisy s erotickou tematikou, potajomky si ich listuje a ukrýva si ich. Niekedy cez víkendy vstane akože ide na WC a pozerá v televízii erotický film. Pokúšal sa aj manželke navrhnúť, aby si spoločne pozreli pornokazetu, čo považovala za vrchol. Cítila sa ponížená, že manžel pozerá v časopisoch na iné nahé ženy, nechápala, prečo to robí. Pociťovala to ako neveru. Odsúdila manžela ako perverzáka. Nevidela žiadny rozdiel medzi tým, že sa manžel pozeral na nahé ženy na fotografiách a medzi tým, že by vyhľadával živé nahé ženy. Cítila sa podvedená, oklamaná. Tieto pocity vyplývali z toho, že sa necítila pre manžela dostatočne atraktívna, keď potreboval vyhľadávať fotky iných žien. Taktiež výchova prispela k pohľadom tejto mladej ženy na túto problematiku. Doma sa o erotike nikdy nekomunikovalo. Ona nepotrebovala listovať v časopisoch a pozerať sa na mužské nahé telá, lebo ľúbi manžela. Preto vychádzala z predpokladu, že ak ju aj on ľúbi, nemal by mať túto potrebu. Bola presvedčená o tom, že zo strany manžela išlo o neveru.

Aj keď v každom manželstve má každý z partnerov svoje „skryté tajomstvá“, aj v tomto zväzku bolo dôležité, aby obaja začali komunikovať o svojich predstavách, potrebách, túžbach i skrytých fantáziách v oblasti intímneho života. Obaja vstúpili do partnerstva s rôznymi očakávaniami a predstavami o správaní sa toho druhého partnera v oblasti erotiky. Preto nebola potreba vyvracať hneď od začiatku klientkin názor o nevere muža a nebolo to ani účelom. Samotný pár musí dospieť k vlastným pravidlám a hraniciam, v ktorých sa dokážu pohybovať.

Mužský pohľad na vnímanie aktov či erotických filmov je iný ako ženský. A vôbec nemusí byť ohrozujúci pre partnerku, ak je do toho zainteresovaná a ak sa obaja budú snažiť pochopiť svet toho druhého. Sebavedomie, sebaúcta, to boli dimenzie, na ktorých bola potreba popracovať. Vyústením bolo, že si dokázali spolu pozrieť erotický film, ktorý pochopili ako impulz k vlastnej intímnosti. Tým, že manžel mohol uistiť manželku o tom, že ju ľúbi a nemusí sa skrývať s časopismi, viac upevnilo ich dôveru.

Nejde teda vždy o to, polemizovať s ľuďmi o tom, či dané správanie je neverou, alebo nie. Dôležité je zistiť, prečo nejaké správanie vyústilo do správania, ktoré ohrozilo dôveru v manželstve. Myslím si, že kvalitné manželstvo sa s neverou skôr vyrovná ako slabé. Ak do manželstva, ktoré je sýtené konfliktmi, hádkami príde aj nevera, rozloží ho to úplne. Ak sa nevera objaví v konsolidovanom vzťahu, je väčšia šanca na obnovu, odpustenie a znovuvybudovanie dôvery. Dôležité je ale, o akú neveru ide. Či o jednorazové podľahnutie alebo o celoročné stretávanie sa s iným človekom a žitie dvojtvarého života.

 

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online