logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Rozdiel medzi neverou muža a neverou ženy


V psychologickom prežívaní existuje rozdiel medzi neverou ženy a neverou muža. Z poradenskej praxe je možné povedať, že nevera ženy pôsobí na manželstvo zhubnejšie, než nevera muža. Zamilovaná žena narúša spolužitie v manželstve, pretože sa v novom vzťahu citovo angažuje, väčšinou odmieta intímne spolužitie s manželom, čo vyplýva zo psychosexuálneho založenia ženy. Zároveň poruchovo a nekooperatívne komunikuje so svojím partnerom.

Manželstvo pri nevere ženy je reálne ohrozené hlavne z dvoch dôvodov:

1. reakcia muža, u ktorého prevláda vlastnícky pud vo vzťahu k žene, je veľmi ťažko zvládnuteľná,
2. ak sa reakcia zvládne a muž je ochotný uvažovať o úprave spolužitia, žena len veľmi ťažko je schopná vysporiadať sa s vlastnými pocitmi a zaviesť aspoň formálne spolužitie dovtedy, kým sa jej mimomanželský vzťah vykryštalizuje.


Nevera muža – s výnimkou promiskuity je poradenským procesom viac ovplyvniteľná. Muž pri mimomanželskom vzťahu nemá tendenciu popretŕhať fungujúcu sieť vzťahov s primárnou rodinou. Tým, že žena nemá natoľko vybudovaný vlastnícky pud, je schopnejšia skôr odpustiť a uvažovať o budúcnosti, ako muž, ktorý vníma to, že by bol podvedený, ako životnú hanbu a prehru. Väčšinou platí, že s manželskou neverou sa relatívne ľahšie vyrovnáva žena, pretože muži chápu neveru ako porážku. Ženy samozrejme neverou tiež veľmi trpia, ale majú väčšiu schopnosť odpustenia. Dôvody vedúce k tomuto výsledku môžu byť samozrejme rôzne.

Nevera nie je dôvodom na rozvod. Dôvodom na rozvod je rozvrat manželstva, k čomu môže, ale nemusí v dôsledku nevery dôjsť. Existuje mnoho dvojíc, ktoré touto krízou prešli a dokázali ju prekonať.

 

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online