logo

Tuesday 07th of April 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Prečo týrané ženy neodídu

Žiadna žena nevstupuje do manželstva preto, aby ju partner bil, či ináč jej ubližoval. Násilné útoky muža sú pre ženu šokom. Muž svoje správanie ospravedlňuje, alebo naopak, za svoje násilie viní ženu. Žena pripisuje mužovo násilie jeho nálade, zlosti, alkoholu, únave, ospravedlňuje ho, a postupne aj ona sama stále viac obviňuje z mužovho násilia seba a preberá zaň zodpovednosť. Plynutím času v takomto zneužívajúcom vzťahu muž ženu stále viac izoluje od iných ľudí, priateľov, príbuzných a niekedy aj od detí. Nakoniec je násilnícky, týrajúci muž paradoxne tou jedinou osobou, ktorá je k žene aspoň občas láskavá alebo jej aspoň niekedy neubližuje. Situáciu týchto žien veľmi sťažuje skutočnosť, že veľmi často im druhýkrát ubližujú tí, ktorí by im mali pomôcť a ochrániť ich. Týrané ženy veľmi váhajú, kým skutočnosť, že ich manžel týra zverejnia a vyhľadajú pomoc, či oznámia násilie. Je skôr pravidlom, než výnimkou, že namiesto pochopenia, pomoci a ochrany, dostanú nepochopenie, nedôveru, pochybnosti a obvinenia.
Násilie je jedným z najzávažnejších manželských stresorov (Ilfeld, 1982). Podľa medzinárodnej šesťstupňovej stupnice akútnych a chronických  životných stresorov, je pretrvávajúce fyzické a sexuálne týranie stresorom piateho stupňa - extrémna záťaž. Ženy, ktoré ich partneri „ držia v zajatí“ by spĺňali podmienky pre kritériá šiesteho stupňa - katastrofická záťaž. (APA, 1987:11)


Obeť útoku prežíva extrémnu záťaž, ktorá ju traumatizuje a poškodzuje, ktorá má veľmi závažné bezprostredné, aj dlhodobé účinky na ženu. Sú to bolesti hlavy, depresivita, pocity únavy, urologické a gynekologické ťažkosti, poruchy príjmu potravy, nespavosť, bolesti v panvovej a krížovej oblasti, ale môže to byť aj zneužívanie alkoholu, či iných drog, sebapoškodzujúce správanie, vážne psychické ochorenia, fatálnymi následkami sú samovražda ženy alebo vražda násilníckeho, týrajúceho muža.
U týraných žien sa zistili rovnaké prejavy a symptómy ako u ľudí, ktorí prežili koncentračné a zajatecké tábory,  u ľudí, ktorí boli obeťami únosov, prepadov a u ľudí, ktorí prežili prírodné katastrofy. Situácie, ktoré prežili títo ľudia a situácie, ktoré prežívajú týrané ženy, majú viacero spoločných znakov. Sú to situácie „zajatia“ a „uväznenia“. Je v nich ohrozený život obetí, obete sú izolované, nemôžu samé zo situácie uniknúť /alebo sú o tom aspoň presvedčené/ a násilník sa k obeti správa občas láskavo.
V takýchto situáciách sa medzi obeťou a násilníkom utvára zvláštny vzťah - pripútanie. Jedným zo znakov  tohto špecifického vzťahu je napr. loajalita k násilníkovi, snaha chrániť ho a dokonca súcit a „spolupráca“  s  ním. Ďalším je neschopnosť vyhľadať pomoc zvonku, najmä v inštitúciách a tiež neschopnosť opustiť vzťah a násilníka.


Len  málo  ľudí, vrátane  odborníkov   u nás vie o tomto špecifickom emocionálnom vzťahu /označovanom tiež „štokholmský syndróm“/.Len málo ľudí, vrátane odborníkov si uvedomuje a vie, že to, čo týraná žena prežíva a ako sa správa - nech sa to zdá akokoľvek  čudné a nepochopiteľné, až „nenormálne“ - je v skutočnosti normálnou reakciou ženy na nenormálnu situáciu, v ktorej žije. Týrané ženy si vytvárajú veľmi zložité, mnohokrát bizarné stratégie, ako sa vyhnúť mužovmu násiliu, ako ho zmierniť alebo zastaviť. Sú to veľmi dôležité stratégie, umožňujúce žene prežiť, stratégie na prežitie aj vo veľmi nebezpečných, život ohrozujúcich situáciách.


Ale ženy, u ktorých sa v dôsledku extrémneho a dlhodobého stresu a traumatizácie, vyvinuli nevyhnutné symptómy, vrátane špecifickej emocionálnej väzby typu štokholmského syndrómu k manželovi - násilníkovi, sú obviňované z existencie týchto symptómov, príznakov.


Toto sú dôvody, ktoré spôsobujú, že týrané ženy nedokážu zo vzťahu, ktorý ich poškodzuje a od muža, ktorý im ubližuje, odísť. To sú dôvody, prečo týrané a zastrašené ženy, nedokážu a nemôžu stále a donekonečna samé chrániť seba a svoje deti. A práve z toho - že neodídu a že nedokážu ochrániť svoje deti - sú tieto ženy veľmi často obviňované tými, ktorí ich majú chrániť a pomôcť im.Text je prebraný a uverejnený so súhlasom http://www.profamilia.sk/

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online