logo

Tuesday 07th of April 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Ako postupovať v prípade násilia


AK VY SAMA PREŽÍVATE NÁSILIE

Pamätajte na to, že to nie je vaša vina.
Prelomte mlčanie, povedzte to niekomu
Máte právo na život bez násilia, v bezpečí a pokoji. Neospravedlňujte svojho násilníckeho partnera.
Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie.
Existujú ľudia, ktorí vám pomôžu a podporia vaše rozhodnutie zmeniť svoj život.
Navšívte špecializovanú poradňu

AK POZNÁTE NIEKOHO, KTO TRPÍ DOMÁCIM NÁSILÍM

Nebojte sa mu ponúknuť pomoc, počítajte však s tým, že pre danú osobu nie je vôbec ľahké o tom hovoriť.
Buďte dobrým poslucháčom, nesnažte sa ju však donútiť k rozhodnutiu - majte pochopenie, že je pre ňu veľmi ťažké opustiť násilného partnera.
Opýtajte sa jej, či utrpela fyzické zranenia. Ak je to možné, choďte s ňou k lekárovi a doporučte jej, nech si nechá spravit lekársky nález.POkiaľ sa tak rozhodne, pomôžte jej nahlásiť napadnutie na polícii.
Doporučte jej návštevu špeciálnej poradne


ČO MÔŽE POLÍCIA

Proti násiliu, ktoré páchajú na ženách ich partneri, môže najúčinnejšie zasiahnuť polícia, ktorá je povinná reagovať na každé núdzové volanie o pomoc na linku 158 (resp. 112). Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, hrozí závažná škoda a vec neznesie odklad. Súhlas násilníka so vstupom do bytu, ktorý vlastní či inak užíva, nie je potrebný. Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok (spočiatku aspoň na 24 hodín) a navrhnúť ďalšie opatrenia.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online