logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Naši konzultanti


Mgr. Katarína Gromošová

Psychologička a psychoterapeutka, momentálne pracuje v Súkromnej psychologickej poradni v Prešove a spolupracuje so spoločnosťou Úsmev ako dar, kde sa venuje predovšetkým náhradným rodinám. Hlavné oblasti pôsobnosti: predmanželské, manželské a rodinné poradenstvo a terapia, výchova detí, osobnostný rast, psychologické poradenstvo pri neplodnosti, poradenstvo náhradným rodičom a deťom i dospelým, ktorí vyrastali detskom domove alebo náhradnej rodine.


 

 

 

PhDr. Oľga Kostelníková

Psychologička s 30 ročnou praxou. Štvrtý rok pracuje ako súkromná psychologička s licenciou v poradenskej psychológii a psychoterapii v Súkromnej psychologickej poradni v Humennom. Okrem toho pracuje v Krízovom centre pre deti a ako lektorka rôznych psychologických výcvikov. Hlavná odborná orientácia je na pomoc pri riešení vzťahových problémov v oblasti partnerských a rodinných vzťahov a pomoc pri riešení osobnostných kríz, pri osobnostnom rozvoji, robení závažných životných rozhodnutí a pri hojení traumy a stresu.Mgr. Radomír Warošek

Pracuje 15 rokov ako psychológ v manželskej poradni, kde sa prioritne venuje úprave manželských a partnerských vzťahov a vzájomnej komunikácii medzi jednotlivými členmi rodiny. Venuje sa ľuďom, ktorí sa ocitajú v stresových životných situáciách. Absolvent výcviku v hypnoterapii a t.č. frekventant psychoterapeutického výcviku v Gestalt prístupe. Psychologické poznatky zúročuje aj v publikačnej činnosti určenej širokej verejnosti.


 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online