logo

Tuesday 31st of March 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
O hádke


„Už ma unavujú tie naše večné hádky. Stále sa iba hádame. Nebaví ma to. Čo máme robiť, aby sme sa už viac nehádali?“ takto znejú najčastejšie ponosy i prosby klientov, ktorí navštívia poradňu z dôvodov nedorozumení alebo kríz v manželskom spolužití. Konfliktné spolužitie a následne konfliktná komunikácia vedia veľmi znepríjemniť atmosféru v domácnosti. Hádky, výčitky, kritika, urážky, či neraz spáchané násilie, často doprevádzajú konflikty, ktoré vzniknú z rôznych predstáv a názorov manželov, žijúcich pod jednou strechou.

Ľudia by sa väčšinou nechceli hádať, čo je však dosť nereálna požiadavka. Preto klientom hovorím, že hádky patria k životu, paradoxne sú veľmi dôležité, aby sa v nich vysvetlili vzájomné postoje, nedorozumenia a nesúhlasy. Ale je rozdiel, ako sa hádame. A to je alfou - omegou tohto problému. Niekedy je až prekvapujúce, čo všetko ľudia považujú za hádku. Počnúc bitkou až po trojdňovú tichú domácnosť. Toto s hádkou nemá nič spoločné. Správna konštruktívna hádka má svoje pravidlá, kroky a postupy. Ak v manželskom slovnom súboji používame urážky, výčitky, zraňujúce porovnania, ak pripomíname bolestnú minulosť, tak to nie je hádka. Je to osočovanie, urážanie, zraňovanie. Nechcieť sa hádať je skoro nemožné očakávanie. Tomu sa nedá vyhnúť. Dôležité je naučiť sa hádať tak, aby výsledkom hádky bola dohoda a nie poníženie partnera.

Hádka je spôsob riešenia problémov a konfliktov. Väčšinou má pre ľudí negatívny náboj a tí v nej vidia situáciu, v ktorej jeden musí vyhrať a druhý prehrať. Ak je hádka vedená iba formou výbuchov zlosti, afektov a neraz je spojená s fyzickým násilím, vtedy nerieši prvotný problém, ale podporuje vznik nových problémov spojených s postupným odcudzovaním sa partnerov. V hádke je dôležité, o čo ide. Či o to, aby sme znižovali sebavedomie partnera, ponižovali ho, alebo o to, aby sme vyriešili spor, koľko minieme peňazí na dovolenku alebo sa napríklad dohodli na rozdelení domácich prác. V takom prípade ide o konštruktívnu hádku, ktorá vedie k dohode.

Hádka nie je súdny spor, v ktorom jedna strana musí spor vyhrať a vyjsť z neho ako víťaz. Ak používame terminológiu práva, v hádke by malo ísť o tzv. „mimosúdne vysporiadanie“. O dohodu, ktorá posunie vzťah dvoch ľudí s rôznymi názormi dopredu. Veľakrát je v hádke dôležitejšie AKO niečo človek povie, než to, ČO povie. Hnev nám mení tón reči, vnáša iróniu, sarkazmus. Preto v hádke treba vylúčiť akékoľvek fyzické, slovné či citové násilie. Dôležité je ovládať si ruky i jazyk. Nezastrašovať druhých a nevyhrážať sa im. Nevracať sa k minulosti a rozprávať o tom, čo je teraz. O súčasnom probléme. Dôležité je hovoriť slovníkom „JA SA CÍTIM“ a nie „TY SI VINNÝ“.

Ak napríklad chcete, aby vám manžel doma povysával, môžete ísť na to rôznymi spôsobmi. Môžete mu rozkázať, sľúbiť sex, či apelovať na dôležitosť čistej domácnosti bez roztočov. Prvá možnosť skončí veľkým konfliktom, pri druhej sa budete cítiť ponížená, že poskytujete erotické služby a tretiu možnosť chlap ani nepochopí. Preto na to treba ísť ináč. Domáce práce sú častým predmetom hádok, ktoré sa začnú spomenutím vysávania, ale končia sa tým, čo povedala pred troma rokmi svokra švagrinej.

Konštruktívna hádka takto nevyzerá. Je to forma komunikácie, pri ktorej sa ventilujú negatívne pocity a nespokojnosť voči konkrétnemu správaniu sa partnera (pričom sa rešpektujú určité pravidlá), potom sa prejde k sebakritike a nakoniec k pozitívnemu oceneniu partnera (alebo ku kompromisnému riešeniu sporu). Má to umožniť odreagovanie negatívnych afektov, ale zároveň aj zblíženie partnerov.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online