logo

Wednesday 26th of February 2020

Štádiá, ktorými prechádza rodina pri probléme alkoholizmu

Rodinné prostredie alkoholika je plné strachu, úzkosti, nepokoja a stresu. Celá rodina sa často trasie obavami, keď má prísť domov otec – pijan. V akom stave príde, či bude zase hrubý, či bude vyvolávať konflikty, pretože chronickí alkoholici sú neraz autormi domáceho násilia a hrubosti voči partnerovi i deťom. Následkom takejto domácej atmosféry je narušená psychická rovnováha detí, absencia adekvátneho vzoru v správaní, neurotické potiaže (nespavosť, zajakavosť, nočné pomočovanie,...). Hlboko ranená a poznamenaná pitím jedného z rodičov, alebo oboch býva oblasť výchovy detí. Za normálnych okolností dieťa vníma rodiča ako vzor a prirodzenú autoritu. Avšak ak sa rodičia hádajú, urážajú, kričia po sebe, ponižujú sa, dieťa sa dostáva do obzvlášť náročnej situácie, ktorú nedokáže uniesť a riešiť, lebo jeho najzákladnejšie predstavy sa búrajú, čím stráca pôdu pod nohami, stráca istotu, dôveru. Dieťa alkoholika trpí po každej stránke. Citovej, duševnej, materiálnej, spoločenskej i výchovnej. Deti bývajú psychicky labilné, plné strachu.

J. K. Jackson na základe štúdia niekoľko tisícok rodín problémových pijanov určuje 7 predpovedateľných štádií, ktorými rodina prechádza vo svojom úsilí prispôsobovať sa problému pitia:


I. Rodina sa snaží problém poprieť

Aj keď sa hovorí o správaní pijana a rozmnožujúcich sa spoločenských trapasoch, rodina naďalej akceptuje jeho vysvetlenia. Rodina vlastne popiera problém rovnakým spôsobom ako pijan. Ich popieranie predstavuje beznádejný pokus predstierať rodinnú rovnováhu a pomáha im chrániť pocit vlastnej sebahodnoty.


II. Rodina sa snaží zbaviť problému

Rodina sa začína sťahovať zo sociálnych situácií a prechádza do izolácie. Narastá pocit hanby. Členovia rodiny majú zábrany vyhľadať vonkajšiu pomoc. Namiesto toho berú záležitosť do vlastných rúk a snažia sa kontrolovať situáciu domácimi prostriedkami ako sú hrozby, vymáhanie sľubov, skrývanie alkoholu alebo vytváranie dohôd.


III. Rodina sa stáva dezorganizovaná

Rodina prežíva ochromujúci strach a zúfalstvo v hľadaní riešenia problému. Neustále hádky a hrozby pokračujú, ale nikto nevie, ako konštruktívne zvládať problém. Komunikácia je minimálna. Manželkinou reakciou na chýbanie náklonnosti je vyhýbanie sa sexuálnemu kontaktu a potom je obviňovaná z frigidity alebo nevery. Členovia rodiny sa často stávajú obeťami fyzického násilia a prežívajú hlbokú psychickú bolesť spôsobovanú pokračujúcimi slovnými útokmi.


IV. Rodina sa snaží reorganizovať

Rodina je v tomto štádiu charakterizovaná extrémnou dysfunkčnosťou. Žena sa chopí opratov v zúfalom pokuse obnoviť zdanie rovnováhy v rodinnom systéme. Neochotne preberá na svoje plecia manželove povinnosti. Pijan zostáva vo svojom správaní mätúco nekonzistentný, v jednej minúte sa snaží získať sympatie, v nasledujúcej uštedrí rodine krutú lekciu a ohrozuje ju.


V. Rodina sa snaží uniknúť od problému

Strácajúc nádej na návrat k normálnym rodinným vzťahom začína žena uvažovať o separácii alebo rozvode. Agonizujúce emocionálne problémy jej sťažujú prijať rozhodnutie.


VI. Rodina uniká od problému

Ak pitie pokračuje, rozvod alebo separácia sa stávajú bolestnou skutočnosťou. Manželka trpí značnými výčitkami, že opustila “chorého” muža. Bez jeho zaťažujúcej prítomnosti sa však rodina začína reorganizovať a obvykle sa stáva opäť funkčnou jednotkou.


VII. Rodina sa reorganizuje po tom, čo problémový užívateľ alkoholu vyhľadá liečenie

Ak pijan vyhľadá liečenie, vzniká aj pre celý rodinný systém možnosť začatia uzdravovania.

T. Williams pri trochu odlišnom vymedzení štádií tohto nešťastného procesu, k poslednému z nich – označenému ako štádium akceptácie – poznamenáva, že členovia rodiny si konečne uvedomia svoju bezmocnosť v kontrolovaní pitia problémového pijana a akceptujú fakt, že ho nedokážu zmeniť. Pochopia, že jediná nádej je zmeniť seba samých, čo môže následne prinútiť aj pijana, aby tiež uskutočnil pozitívnu akciu.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online