logo

Sunday 23rd of February 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Rozdelenie prác v domácnosti


Na túto tému existujú rozdielne názory nielen medzi rozhádanými manželskými pármi, ale aj medzi odborníkmi venujúcimi sa rodinnému poradenstvu. Preto v rámci manželskej terapie je dôležité zistiť základné individuálne požiadavky manželov na rozdelenie domácich povinností a potom s nimi pracovať na uzavretí vzájomnej dohody, ktorá sa v podstate riadi niekoľkými bodmi.

Ak je žena zamestnaná je potrebné domáce práce rozdeliť medzi jednotlivých členov domácnosti. Rozdelia sa druhy, či oblasti práce, za ktoré bude každý z členov rodiny zodpovedať. Dôležité je pritom rešpektovať preferencie, schopnosti a možnosti každého z manželov ( kto chce variť, nakupovať, umývať riad, prať, upratovať, realizovať opravy,...). Žiadna z domácich prác nie je automaticky ženská alebo mužská. Všetko je vecou dohody. Ak obaja inklinujú k tým istým prácam, dohoda môže byť taká, že napríklad žena poupratuje kuchyňu, muž spálňu a kúpeľňu, žena zaistí večere, muž víkendové obedy a podobne to môže byť podelené aj v iných oblastiach.

Iným typom dohody môže byť kompromis o tom, že si manželia dohodnú časové obdobia, v ktorých sa budú pri jednotlivých činnostiach striedať. Napríklad prvé 2 týždne v mesiaci upratuje žena, druhé dva muž. V párne dni umýva riad žena, v nepárne muž. Jeden týždeň zabezpečuje večere muž, nasledujúci žena.

Ak je žena v domácnosti
a manželia majú nanajvýš dve deti, nejde o rozdelenie povinností, ale o pomoc manžela. Obaja sa dohodnú, v čom je pomoc muža potrebná a ten následne príjme túto pomoc ako svoj záväzok. Zároveň je dôležité, aby vo vzťahu fungovala aj spontánna nevynútená pomoc muža v domácnosti, čo prispieva k spokojnosti manželky a zvyšuje harmóniu v partnerskom zväzku.

 

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online