logo

Tuesday 07th of April 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Peniaze - častý zdroj konfliktov

Dvojica, ktorá by sa niekedy nepohádala kvôli peniazom je ojedinelým úkazom. Peniaze, finančné hospodárenie v rodine, výdavky presahujúce možnosti – to všetko sú dôvody častých manželských hádok. Ináč tomu nebolo ani vo vzťahu medzi Oľgou a Richardom.

Bolo to mladé manželstvo, ktoré v čase príchodu do poradne netrvalo ani štyri roky. Návštevu Centra iniciovala pani Oľga, 25-ročná mladá žena. Keď vstúpila do dverí, na jej tvári nebol žiaden úsmev, žiadna iskra v očiach, iba plač, smútok a bezradnosť. „Nie, takto som si manželstvo nepredstavovala,“ začala rozprávať Oľga svoj príbeh. „Svoje manželstvo by som mohla rozdeliť na dve obdobia. Do narodenia Danielky a po jej narodení. Odkedy som na materskej dovolenke, sú to už dva roky, vždy sa iba hádame, nevieme sa už o ničom rozumne porozprávať. Na vine sú peniaze. Bojím sa, že to skončí rozvodom, pretože Richard trávi čoraz menej času doma, vytýka mi, že neviem hospodáriť s financiami, stále sa iba sťažujem a nepočuje odo mňa nič, len, že treba peniaze.“

Oľga vyrastala v rodine, v ktorej, ako sa hovorí „držala kasu mama“. Otec mame dával celú výplatu a bol rád, že matka dbala o chod domácnosti. Zo spoločnej sumy oboch výplat rodičov sa hradili všetky mesačné výdavky. S touto skúsenosťou prišla Oľga do manželstva. Na to bola zvyknutá, to považovala za normu a tento druh hospodárenia očakávala aj vo svojej rodine. Richard vstúpil do manželského zväzku s iným vzorom. Obaja rodičia veľmi dobre zarábali, pričom ich systém hospodárenia bol iný ako u Oľginých rodičov. Richardov otec zo svojho príjmu platil výdavky na byt, energiu, poistky a matka zo svojej výplaty kupovala potraviny a platila telefón. Čo sa zvýšilo, a nebolo toho málo, využívali pre vlastnú potrebu, na koníčky a pre Richarda. Jeho otec bol vášnivý numizmatik a značnú časť svojho príjmu investoval do kúpy pamätných mincí. Takmer sa nestalo, aby Richardova matka vytýkala otcovi jeho hobby. A to bol zase vzor hospodárenia, s ktorým sa ženil Richard.

Kým sa Oľge a Richardovi narodila dcérka, relatívne všetko fungovalo. Dvojizbový byt, do ktorého sa hneď po svadbe nasťahovali, im kúpili Richardovi rodičia. Prácu mali obidvaja a teda dva príjmy im zaručovali adekvátnu životnú úroveň. Oľge síce bolo od začiatku čudné, že Richard jej svoj príjem nedával, ale keďže automaticky vyplácal pravidelné mesačné poplatky, neodvážila sa namietať. A už vôbec nie odvtedy, ako jej povedal, že zo svojej výplaty zaplatí účty a Oľga zabezpečí domácnosť. Keďže zarábala aj ona, dalo sa to pekne utiahnuť. Richard mal aj dosť nákladný koníček – fotografovanie. Práve do neho investoval pomerne vysokú sumu zo svojho príjmu. Kým boli iba dvaja, kvôli peniazom sa nehádali. Hoci sa Oľge ich systém nepáčil, bála sa to Richardovi povedať. Zdal sa jej vo finančných otázkach nekompromisný a na druhej strane mala istotu, že peniaze neprepije a nehrá na automatoch. Bála sa ale, ako to bude, keď sa im narodí dieťa, či Richard dokáže odsunúť svoje milované hobby – fotografovanie – na čas do úzadia. A čas veru ukázal, že Oľgine pochybnosti boli namieste.

Na narodenie Danielky sa obaja veľmi tešili. Bolo to jedno z najkrajších období v manželstve, ktoré Oľga prežila. S Richardom sa dokázala rozprávať o tom, ako budú malú kočíkovať, ako sa s ňou budú hrať. Keď však Oľga zmenila tému rozhovoru a začala hovoriť o peniazoch, že všetko veľa stojí a treba pre dieťa kúpiť množstvo vecí, Richarda to vždy popudilo. Neraz Oľgu zahriakol, či sa vie baviť aj o niečom inom, ako o peniazoch.

„Ja viem, možno som robila chybu, že som stále do Richarda zapárala s peniazmi. Možno som mala byť tvrdšia od začiatku a nástojiť na spoločnej kase. Ale keď som sa v ňom nevyznala! Zdalo sa mi, akoby si neuvedomoval, že sa oženil, založil si rodinu a že sme už traja,“ rozhovorila sa Oľga na jednej z konzultácií. „Všetko pokračovalo po starom. Ja som ostala doma a, to viete, materský príspevok nie je bohviečo. Richard si ďalej kupoval svoje filmy, objektívy, pričom žil s predstavou, že predsa platí byt, poistky a to je veľká položka. Keď som si pýtala peniaze, veľkodušne mi hodil päťstovku, pričom nezabudol poznamenať, či všetky peniaze hádžem do koša. Jeho matka vraj vždy s peniazmi vyšla, nikdy sa nestaťovala a mňa nezaujíma nič iné, len šuchotanie bankoviek. Viete si predstaviť, aká som sa cítila ponížená, keď som musela doslova žobrať od vlastného manžela. Preto som musela vyhľadať vašu pomoc, cítila som sa bezradná.“

Na druhé stretnutie prišiel aj pán Richard. „Som už unavený z tých večných hádok. Nebaví ma naťahovať sa o každú korunu. Neviem prečo Oľga do mňa neustále vŕta ohľadom peňazí. Viem, že asi potrebujeme zmenu v hospodárení, ale bojím sa, že keď jej dám väčšinu výplaty, tak to minie neuvážene. Vyčíta mi, že som lakomec, že myslím iba na seba a že som sa nemal ženiť, keď chcem míňať všetko len na svoj koníček. Oľga je podľa mňa zaťažená na peniaze,“ uzavrel svoj monológ Richard. „Čo si o tom myslíte vy?“ – oslovil ma.

V spolužití Oľgy a Richarda bolo niekoľko momentov, ktoré negatívne zasahovali do ich spolužitia. Je prirodzené, že každý z nás si do svojho vzťahu prináša vzory, ktoré ho sprevádzali v  pôvodnej rodine. A neplatí to iba v prípade nakladania s rodinnými financiami. Ako Oľga, tak aj Richard boli naučení z rodičovského domu na iný typ hospodárenia. Oľga automaticky očakávala, že Richard, ako jej manžel, odovzdá celú výplatu ako to robil jej otec. Richard zasa očakával, že keď sú obaja zárobkovo činní, tak si rozdelia čo kto zaplatí a ostatné peniaze sú „súkromným vlastníctvom“.

Keď sa manželia hádajú o peniaze, platí, že sa hádajú o viac, než len o koruny a haliere. Pochopiť, čo sa za hádkou skutočne skrýva, je nutným predpokladom na odvrátenie mnohých manželských kríz. Peniaze vždy boli a budú pevne späté s mocou a kontrolou, pocitom bezpečia, úspechu a slobody. Niektorí muži trvajú na tom, že rozhodujúce slovo pri spravovaní peňazí patrí im, pretože iba vtedy sa cítia dostatočne silní. Do sporov o peniaze sa premietajú aj iné otázky – priorita hodnôt každého z partnerov, potreba nezávislosti – ktorá bola u Richarda silnou pohnútkou. Ak sa v manželstve stretnú dvaja ľudia s rôznymi modelmi rodinného rozpočtu, pričom obaja sa snažia presadiť ten svoj model, hádky nenechajú na seba dlho čakať. Obidvaja partneri urobili chybu v tom, že sa pred samotným spoločným hospodárením neporozprávali o svojich očakávaniach. Nie je totiž automatické, že návyky a názory na finančné hospodárenie sú medzi dvoma ľuďmi, zakladajúcimi si rodinu, zhodné. Ak sa problémy neriešia v zárodku, neraz prerastú do väčších komplikácií. Oľgin a Richardov problém spočíval aj v spôsobe vzájomnej komunikácie. Richard vystupoval voči Oľge autoritatívne, bez snahy dohodnúť sa na kompromise. Povedal ako to bude s platením výdavkov a tým tému uzavrel. A pritom ho k tomu viedol len strach, že Oľga peniaze neuvážene minie. Myslel si, že keby sa však so svojou obavou priznal, v Oľginých očiach by klesol. Preto rozhodoval rázne. Oľga zasa skôr využívala stratégiu kritiky a útoku na Richardov koníček, na čo bol on citlivý. Tadiaľ cesta k úspechu neviedla. Až v poradni mali obaja manželia priestor, aby si povedali o svojich pocitoch a rozobrali celú situáciu. Po vyše ôsmich stretnutiach našli spoločnú reč, pomaly sa učili vzájomnej úcte a postupne našli nový mechanizmus financovania domácnosti, ktorý vyhovoval obidvom.


Mgr. Radomír Warošek, psychológ

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online