logo

Tuesday 07th of April 2020

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Finančné hospodárenie v domácnosti

Vidím okolo seba a aj často počúvam, že najviac hádok v manželstve je pre peniaze. Dá sa tomu nejako predísť?

Terézia
Je pravda, že pre peniaze je v manželstve veľa hádok. Ich počet sa však dá zmierniť, keď sa manželia vopred dohodnú na istých princípoch. Je dobré porozprávať sa o tom už pred manželstvom, no mladí zaľúbenci zväčša na také „prízemnosti“ nemyslia.

Niekedy si manželia do manželstva prinášajú celkom jasnú predstavu o rodinnom hospodárení z toho, čo zažili vo vlastnej rodine. Je to buď skúsenosť pozitívna - takto to u nás fungovalo a bolo to fajn, tak by som to teda chcel robiť aj ja, alebo negatívna - naši to robili tak a tak, vôbec to nefungovalo, takže celkom jasne viem, ako to určite nechcem robiť. Väčšinou však mladí manželia majú len veľmi nejasnú predstavu o tom, ako narábať s financiami tak, aby to vyhovovalo všetkým zúčastneným. Vlastne nad tým ani veľmi nepremýšľajú, kým sa prvýkrát nestane, že týždeň pred výplatou nie je ani koruna na stravu, cestovné a navyše treba urýchlene vymeniť takmer nefunkčné vodovodné kohútiky... Ako tomuto stavu predísť? Najdôležitejšie je, aby fungovala domácnosť, preto v prvom rade treba vyhradiť peniaze na ňu. Okrem toho by mal mať každý nejakú pravidelnú sumu, ktorou môže disponovať iba on sám (vreckové). Je to dobré preto, že vlastné vreckové dáva každému istú slobodu, istotu, že môže tomu druhému (alebo sám sebe) urobiť kedykoľvek radosť bez toho, aby si musel peniaze ponižujúco vypýtať.

Akým dielom však do spoločnej pokladne prispievať?
Akým systémom z nej odčerpávať?
Koľko si kto môže nechať?
Moje a naše

Podľa zákona sa príjmy vyplatené ktorémukoľvek z manželov počas manželstva okamžite stávajú spoločným majetkom oboch manželov. Preto peniaze patria do spoločnej pokladne a každému z manželov by sa z nej malo ujsť spravodlivým dielom. Neznamená to, že výška vreckového musí byť rovnaká. Na jeho výške by sa mali partneri dohodnúť. Mali by pri tom brať do úvahy výšku výdavkov súvisiacich so zamestnaním každého z nich, koníčky, zdravotný stav... Aj tu však treba prihliadať na to, aby si jeden z manželov nenárokoval príliš veľa z rodinného rozpočtu s odôvodnením, že veď predsa má také a také zamestnanie, koníčky... Aj jeho koníčky sa musia prispôsobiť stavu rodinnej pokladnice a potrebám ostatných členov rodiny. Podobne keď je manželka na materskej „dovolenke“, nemôže byť oproti manželovi znevýhodňovaná kvôli tomu, že menej zarába. Veď starostlivosť o deti (hlavne kým sú malé) je rovnocenná so zárobkovou činnosťou. Všetky peniaze patria obom, a teda obaja s nimi môžu narábať pre potreby svoje a pre potreby rodiny.

V niektorých rodinách to funguje tak, že obaja dávajú do spoločnej kasy vopred dohodnutú, približne rovnakú časť svojej výplaty a zvyšok si nechávajú pre seba - aj s rôznymi občasným odmenami, prémiami. Funguje to hlavne tam, kde je príjem manželov približne rovnaký. Ak to tak nie je, môže viesť tento systém k nespokojnosti, ktorá sa nemusí prejaviť hneď, no rastie a môže prepuknúť do škaredého konfliktu. Tomu by sa dalo predísť rozumnou a hlavne včasnou dohodou. Inde sa partneri dohodnú na rovnakom vreckovom pre oboch. Ostáva tu ale priestor na výnimočné výdavky niektorého z partnerov, ktoré sa „schvaľujú“ spoločne.

Ďalšou možnosťou je, že všetky peniaze sú spoločné a každý si z nich berie, koľko potrebuje - buď po dohode s tým druhým, alebo nezávisle od toho. Tento systém funguje, ak je peňazí dostatok. Ak to tak nie je, vedie to k vzájomnému obviňovaniu zo zodpovednosti za prázdnu pokladnicu, hlavne ak sa nevedú záznamy o výdavkoch.

 


Výdavky na domácnosť

Pri narábaní so spoločnými peniazmi existujú systémy, ktoré sa osvedčili u mnohých rodín:

Obálkový systém - výplata sa rozdelí do obálok na stravu (rozdelenú po týždňoch), pôžičky, byt, ošatenie, dovolenku, nepredvídané výdavky, sporenie... Okrem vreckového sa tam rozdelia všetky peniaze.

Kniha príjmov a výdavkov - do nej sa zapisujú všetky príjmy a výdavky, takže potom majú obaja manželia prehľad, na čo sa koľko minulo, kde treba pritiahnuť uzdu a kde si možno dovoliť aj viac. O väčších výdavkoch sa vopred poradia, naplánujú si ich v čase, keď je príjem dostatočný. Avšak vopred treba rozplánovať, koľko peňazí na čo si treba odložiť, aby sa na konci mesiaca nemuselo siahať na železné rezervy.

V niektorých rodinách sú však manželia schopní aj bez týchto pomôcok hospodáriť zdarne. Závisí to od ich povahových vlastností, vnútornej disciplíny, korektnosti voči tomu druhému. Stále je však dobre mať aspoň približný prehľad o tom, na čo koľko peňazí vynakladáme.

Kompetencie možno rozdeliť (každý bude zodpovedať za finančné hospodárenie v určitom „odvetví“), alebo bude s financiami narábať jeden - ten hospodárnejší, ktorému to ide lepšie. Finančný chod domácnosti obvykle stráži žena, pretože tá zväčša nakúpi všetko omnoho lacnejšie ako muž. Ten sa zasa môže starať o pôžičky, sporenie a podobne. Ak si jeden z partnerov myslí, že by to v danej oblasti výdavkov zvládal lepšie, môže ju na istý čas prebrať do svojej kompetencie a čas ukáže, ako je to naozaj.

© Mgr. katarína Gromošová,
Centrum poradensko-psychologických služieb

Existujú domácnosti, kde problém so správou rodinného rozpočtu nepoznajú. Je to tam, kde si utvorili rozumný a dobre fungujúci systém a všetci dodržiavajú určité pravidlá. Niektorí sa dokonca rozhodnú pre systém ne-hospodárenia - žiadne sporenie, žiadne odkladanie na horšie časy - kým je, tak si užívajme, keď nebude, budú sa jesť zemiaky s kyslým mliekom. Aj to je riešenie - ak vyhovuje obom.

 

Solárne panely a fotovoltaika Láska a vzťahy Angličtina online